W dniu dzisiejszym, 28 stycznia 2021 roku obchodzimy kolejny Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Wydarzenie zostało ustanowione przez Komitet Ministrów Rady Europy i obchodzone jest w rocznicę sporządzenia Konwencji nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku. Konwencja jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym w którym mowa o ochronie danych osobowych.

Z tej okazji IOD Katowice™ życzy wszystkim osobom zawodowo zaangażowanym w proces ochrony danych osobowych samych sukcesów.

Pamiętajmy, że inspektor ochrony danych choć zatrudniany jest przez administratora danych, w pierwszej kolejności na uwadze musi mieć dobro osób, których dane są przetwarzane.