IOD Katowice™

Jak zapobiegać atakom typu ransomware? Poradnik Ministerstwa Cyfryzacji.

Nie ma sposobu, aby całkowicie zabezpieczyć swoją organizację przed infekcją szkodliwym oprogramowaniem i dlatego należy zastosować podejście wielowarstwowej obrony. Będzie wówczas więcej możliwości wykrycia szkodliwego oprogramowania, a następnie zatrzymania go, zanim wyrządzi prawdziwą…

Na jakiej podstawie można pozyskiwać dane w procesie rekrutacji, jakie to mogą być dane i w jakich celach mogą zostać użyte po zakończeniu rekrutacji?

Prowadząc rekrutację, pracodawca wprost, na podstawie przepisów, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych.

Ludzie są niesamowici!

„Ludzie są niesamowici” to kolejna społeczna kampania mBank. Pomimo, że kampania ruszyła w lutym 2020 roku, warto o niej przypominać, szczególnie w okresie zagrożenia COVID-19, a co za tym idzie popularnością pracy zdalnej.

Jak używać prywatnych komunikatów podczas pracy zdalnej?

Czy pracownik może używać prywatnych kont na komunikatorach typu WhatsApp, Messenger, Skype do komunikacji służbowej? Na jakich warunkach i w jakim zakresie?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę której dane dotyczą musi być dokonane w sposób oczywisty, precyzyjny i nie budzący wątpliwości. Zgoda powinna mieć postać oświadczenia woli, a nie przyjęcia do wiadomości i powinna być zbierana w sposób niebudzący wątpliwości co do faktu jej udzielenia. Zgoda musi zawierać wymagane elementy w tym informację kto i komu wyraża zgodę, jakie dane zgoda obejmuje, w jakim celu dane będą przetwarzane, przez jaki okres oraz pouczenie o możliwości odwołania zgody. Przy czym odwołanie zgody nie może być bardziej skomplikowanie niż jej wydanie. Należy pamiętać, że zgoda musi być wyrażona odrębnie. Jeśli zgoda wynikać będzie np. z postanowień umowy, to jest klauzulą niedozwoloną i nie jest wiążąca.

Start IOD Katowice™

Szukając informacji o ochronie prywatności czy ochronie danych osobowych, można odnieść wrażenie, że to zagadnienia często skomplikowane, niejasne w interpretacji i trudne we wdrożeniu. Zazwyczaj to tylko pozory.

Strona 2 z 2
« Kolejne wpisy